logo


  • Servis tepelné techniky

Servis tepelné techniky

Nabízíme opravy a uvádění do provozu plynových kotlů. Provádíme také pravidelné revize a servis kotlů, které jsou nutné k zajištění správného chodu celé tepelné soustavy.

Dále nabízíme také servis elektrický bojlerů. Opět nabízíme nejen opravu porouchaného bojleru, ale i uvedení do provozu bojleru nového.

Opravy, uvádění do provozu i revize kotlů a bojlerů provádíme na místě zákazníka. Opět vyznáváme stejné pravidlo, jako u servisu varné techniky – pokud na místě opravy zjistíme, že oprava pro zákazníka již není výhodná, pomůžeme mu s výběrem nového vyhovujícího kotle či bojleru.